ΕΠΑΣ

Η Επαγγελματική εκπαίδευση επιδρά στη γενική μόρφωση του ανθρώπου, επειδή ο άνθρωπος είναι από τη φύση του δημιουργός και γι' αυτό μαθαίνει, ανακαλύπτει,  τελειοποιεί και παράγει.

Ο εφοδιασμός του ατόμου με επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, του δημιουργεί ένα αίσθημα ασφαλείας για την αντιμετώπιση των αναγκών της ζωής, πράγμα που είναι απαραίτητο για την πνευματική, κοινωνική και ψυχολογική του ανάπτυξη.

·         Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) είναι δημόσιες, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας. Η φοίτηση είναι διετής (απόγευμα) και ΔΩΡΕΑΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι μαθητές παρακολουθούν μόνο τεχνικά επαγγελματικά μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις της ειδικότητας που επιλέγουν 25 ώρες εβδομαδιαίως. Οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται σε εξοπλισμένα εργαστήρια ανάλογα με την ειδικότητα στο 6ο ΣΕΚ Χαϊδαρίου, το οποίο συστεγάζεται στον ίδιο χώρο με την ΕΠΑ.Σ χαϊδαρίου. Στους αποφοίτους της ΕΠΑ.Σ χορηγείται με ενδοσχολικές εξετάσεις ΠΤΥΧΙΟ επιπέδου 3. Επίσης στους αποφοίτους παρέχεται το δικαίωμα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Στην Α' τάξη ΕΠΑ.Σ εγγράφονται και επιλέγουν Ειδικότητα χωρίς προϋποθέσεις Οι προαχθέντες:

 • Στη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ , ΓΕΛ ,ΤΕΛ , ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ , ΕΠΛ Ημερησίων και Εσπερινών. Οι προαγόμενοι στη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ ή ΓΕΛ έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στην Α' τάξη των ΕΠΑ.Σ προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες και τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις που θα συμβάλλουν στην προετοιμασία τους για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας.

 • Στη Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.

 • Της Δ΄τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου

 • Της Γ΄τάξης Εσπερινού Τ.Ε.Λ.

 • Καί για απόκτηση άλλης ειδικότητας κάτοχοι πτυχίου Α'& Β' Κύκλου Τ.Ε.Ε , Τ.Ε.Σ , ΕΠΑ.Σ , ΕΠΑ.Λ και των ισοτίμων σχολών.

 • Οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πτυχίο ειδίκευσης, χωρίς τις προϋποθέσεις που απαιτεί η εγγραφή στα Ι.Ε.Κ.(Μόρια και δίδακτρα)

  Στην Β' τάξη ΕΠΑ.Σ εγγράφονται: Οι προαχθέντες της Α' τάξης ΕΠΑ.Σ για την ολοκλήρωση της ειδικότητας.

  ·         Οι εγγραφές στη Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Χαϊδαρίου γίνονται το 3ο Δεκαήμερο του Ιουνίου και το 1ο Δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο.

   

  Στην ΕΠΑ.Σ. Χαϊδαρίου υπάρχουν οι ειδικότητες:

  ·         Βοηθών Φυσικοθεραπευτών

  ·         Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων & Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης

  ·         Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

  ·         Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων

  ·         Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών


 •